เข้าสู่ระบบ

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

1. ข้อมูลคนพิการ (1) *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
* คือข้อมูลที่ต้องกรอก

2. ข้อมูลคนพิการ (2) *
 *
 *
 *
 *
* คือข้อมูลที่ต้องกรอก

3. ข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ* คือข้อมูลที่ต้องกรอก

4. ยืนยันข้อมูลแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ข้อมูลคนพิการ
showimage
ข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ
* กรณีไม่ได้รับ Email ใน Inbox กรุณาตรวจสอบใน Junkmail อีกครั้ง